top of page

Relationships

Public·46 members

Силекс Шкупи пренос 12 ноември 2023


0:31Comments ; Panama vs. Jamaica Highlights | 2023 FIFA Women's World Cup. FOX Soccer ; Costa Rica vs. Zambia Highlights | 2023 FIFA Women's World ...YouTube · Сител Телевизија · 1.12.2016


(ВО ЖИВО===) Работнички Шкупи натпревар во живо 7 6.8.2023 — [телевизија-] Шкупи Хегелманн пренос [[Телевизија во живо###]===] Англија Македонија видео(ФУДБАЛ@@@) Силекс Шкупи натпреварите 30 април 2023„ ... ФК Работнички ФК Шкупи 09.11.2023 3.10. | Sam's Hair 3.10.2023 — Силекс Работнички пренос 13 август 2023 ЖИВО@@@)) Струга Трим-Лум Силекс пренос 7 мај 2023 [пренос во живо!! ] Победа Шкупи Работнички гледја... Операторот на системот за пренос на гас сè уште не е сертифициран како што налага третиот енергетски пакет“, се вели во извештајот од ЕК. Се потсетува дека се усвоени измените на Законот за енергетика, со кои се транспонира Регулативата за интегритет и транспарентност на пазарот на енергија на големо (REMIT) и регулативите TEN-E. [ПРЕНОС ВО ЖИВО#] Во живо ФК Работнички ФК Шкупи пред 3 дена — Струга Вардар пренос 1 ноември 2023 31.10.2023 — Силекс Работнички(спорт>) Гледајте ВО ЖИВО: Академија Пандев Шкупи (БЕСПЛАТНО==) ФК ... Учеството на обновливите извори на енергија во бруто потрошувачката на финална енергија за 2022 година, какао што се посочува, изнесува 18, 8 отсто, а инвестиции во хидроенергијата треба да биде во согласност со релевантното законодавство за животната средина. За гасните интерконекции, се вели дека е финализирна почетната фаза на проектирање за изградба на интерконекторот со Грција и дека се изготвени физибилити студии за линија до Србија и Косово. Се нагласува дека залихите на нафта се доволни за најмалку 53 дена и дека цените на нафтените деривати на големо се целосно дерегулирани. Во делот на енергетската ефикасност се вели дека се формира структурата на фондот за енергетска ефикасност и дека општините се охрабруваат да преземат чекори за целосно почитување на нивните обврски за развој и спроведување на програми за енергетска ефикасност. Работнички Шкупи пренос во живо 8 ноември 2023 28.10.2023 — Струмичани ќе го нагостат претставникот во Лигата на шампиони, Силекс, додека битолчани ќе го пречекаат тимот на Академија Пандев. Работнички ... (((ПРЕНОС ВО ЖИВО##))) Тиквеш Шкупи [пренос во живо] Шкупи Силекс пренос во живо 20 август Тиквеш Силекс гледајте во живо 9 април 2023 (HD ВО ЖИВО!! ) Струга Трим-Лум (ГЛЕДАЈТЕ) Брегалница .. Во живо ФК Работнички ФК Шкупи гледајте 9 ноември 31.10.2023 — Гостивар Тиквеш пренос во живо 13 август 2023 пред 7 дена — Скопје Струга Трим-Лум натпреварите[[[СПОРТ]]@@@] Силекс Шкупи гледајте во живо 26(( ... Водено препорачуваат да се ажурира и спроведе Националниот енергетски и климатски план-NECP, во согласност со климатските и енергетските цели на Енергетската заедница за 2030 година, да се усвои и спроведе законодавството за подобрување на енергетската ефикасност, да се заврши раздвојувањето (сертификацијата) на операторите на системи за пренос на гас и да се поттикне развојот на пазарот и регионалната пазарна интеграција. Во делот на електричната енергија се потсетува дека е во тек изградбата на нов 400 киловолтен електропреносен интерконекторен вод со Албанија, дека е воспоставен пазар на електрична енергија ден однапред и дека се уште е во тек формирањето на пазарот во текот на денот. ((БЕСПЛАТНО)) Силекс Работнички пренос 13 август 2023 ... Силекс пренос 7 мај 2023[пренос во живо!! ] Победа Силекс Директниот пренос 5 Силекс – Шкендија Борец – Вардар Работнички – Шкупи Македонија Ѓорче Петров ... Тендерската постапка за доделување на јавно приватно партнерство за систем за дистрибуција на гас е во тек“, се посочува во извештајот во делот за гас. Се нагласува дека Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) е функционална и дека продолжила да демонстрира регулаторна независност. „Комисијата за заштита на конкуренцијата спроведе истрага за продажба на електрична енергија на универзалниот снабдувач. Државниот завод за ревизија изврши повеќе ревизии во врска со енергетските кризи и операторите. Операторот на електропреносниот систем МЕПСО мора да се осврне на наодите од ревизорските извештаи за 2016 и 2023 година и да го подобри своето работење“, се вели во извештајот. Се препорачува Законот за минерални суровини да се усогласи со Директивата за лиценцирање на јаглеводороди. „Законот за енергетска ефикасност е усогласен со Директивата за енергетска ефикасност и Директивата за енергетски карактеристики на зградите. „Треба да се промовира оптимизирање на услугите за балансирање и инвестиции во пренос на енергија и складирање енергија за да се подобри интеграцијата на обновливите извори на енергија во мрежата. Неопходна е надградба на мрежниот систем. Ограничувањето на капацитетот по тип на технологија за обновлива енергија треба да се отстрани за да се овозможи постигнување на целите за обновлива енергија до 2025 година. Електронски систем за издавање, пренесување и откажување гаранции за потекло не е воспоставен. Производителите на електрична енергија се поддржани со правилникот за обновливи извори на енергија, а имплементацијата треба да се подобри. Процедурите за поставување фотоволтаици на згради се комплицирани и пречка за нови инвестиции. Владата усвои патоказ за праведна транзиција и механизам за координација за управување и следење, во јуни 2023 година“, се дел од констатациите во извештајот. Транзицијата кон чиста енергија, се додава, треба да вклучи мерки за ублажување на негативните социјални и економски влијанија од планираното постепено укинување на електраните на јаглен. „Пристапот на трети лица до инфраструктурата за природен гас е во согласност со правото на ЕУ, но транспарентноста треба да се подобри. Работите за изградба на гасоводот меѓу Скопје, Тетово и Гостивар напредуваат. Во живо Работнички Шкупи гледајте 8 ноември 2023 28.10.2023 — ((Бесплатно!! )) Работнички Шкупи пренос во живо 7 август (((ВО ЖИВО#))) Академија Пандев Вардар.. Гледајте ВО ЖИВО: Силекс Брегалница 28 ... ((Фудбал<<<<)) Шкупи Работнички гледја во живо 29/10/2023 29.10.2023 — 24. 8 (ВО ЖИВО) Шкупи Брегалница Штип гледајте во живо 26 Своите натпревари ги... [ПРЕНОС ВО ЖИВО! ] Силекс Брегалница Штип гледајте во живо 8 ... (HD ВО ЖИВО) Македонија Ѓорче Петров Гостивар во ... Силекс Директниот пренос[ТЕЛЕВИЗИЈА! ] Шкупи Струга Трим-Лум гледајте во [[[СПОРТ]]@@@] Силекс Шкупи гледајте во живо 26 февруари 202(((Пренос во живо! ))) ... (ГЛЕДАЈТЕ ВО ЖИВО=) Струга Вардар видео стриминг 13.10.2023 — Силекс Директниот (((Гледај онлајн))) Вардар Шкупи пренос 13 август Силекс Брегалница пренос 28. 2023 Спорт - mouve. io пред 19 часа ...


About

Welcome to CCD's Relationship Group! This is our space to su...
bottom of page